เบญจมาศ: เปิดตัวน้ำสลัดชื่อพระราชทาน

ข่าวข้นคนเข้ม: เซ็นสัญญา

THAI รับบินประหยัดเชื้อเพลิง เป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดผลนักบิน

ผนึกกำลัง

สังคมข่าวหุ้น: การบินไทย สนับสนุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

'บินไทย' ขอรับวัคซีนโควิด ชี้สัญญาณอุตฯ การบินฟื้น

การบินไทยรับคนไทยจากเกาหลี ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และไต้หวัน กลับสู่ไทย

ออฟเรคคอร์ด: คาเฟ่ 'บินไทย'

สังคมธุรกิจ: THG ลงนามเอ็มโอยู บมจ.การบินไทย

การบินไทยลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับธนบุรี เฮลท์แคร์กรุป

เบญจมาศ: ลงนาม

สังคมธุรกิจ: การบินไทย และไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ศึกษาพัฒนา Logistics และ e-Commerce