ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
2.38
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-1.70(-41.67%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.38 / 10,000
วันก่อนหน้า
4.08
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.60 - 2.92
สกุลเงิน
THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
201,770,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.40 / 178,300
ราคาเปิด
2.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.78 - 7.85