ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
3.66
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.16(4.57%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.66 / 658,900
วันก่อนหน้า
3.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.50 - 3.74
สกุลเงิน
THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,645,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.68 / 300,500
ราคาเปิด
3.54
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.74 - 7.85