ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
2.56
วันก่อนหน้า
2.22
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.34(15.32%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
126,009,700
ราคาเปิด
2.28

จำนวนผู้โดยสาร
2562:

19,422

(พันคน)

ตัวเลขที่สำคัญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร