ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
3.66
วันก่อนหน้า
3.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.16(4.57%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,645,700
ราคาเปิด
3.54

จำนวนผู้โดยสาร
2562:

19,422

(พันคน)

ตัวเลขที่สำคัญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร