ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
3.32
วันก่อนหน้า
3.32
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
ราคาเปิด
-

จำนวนผู้โดยสาร
2562:

19,422

(พันคน)

ตัวเลขที่สำคัญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร