ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
2.34
วันก่อนหน้า
4.08
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-1.74(-42.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
207,251,000
ราคาเปิด
2.22

จำนวนผู้โดยสาร
2562:

19,422

(พันคน)

ตัวเลขที่สำคัญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินนักลงทุน

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร