ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
3.00
วันก่อนหน้า
2.94
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.06(2.04%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,081,200
ราคาเปิด
2.98

จำนวนผู้โดยสาร
2562:

19,422

(พันคน)

ตัวเลขที่สำคัญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินนักลงทุน

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร