ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
5.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.05(0.92%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.45 / 389,100
วันก่อนหน้า
5.45
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.40 - 5.50
สกุลเงิน
THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
880,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.50 / 208,700
ราคาเปิด
5.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.45 - 13.60