ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
4.06
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.04(-0.98%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.06 / 23,600
วันก่อนหน้า
4.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.90 - 4.12
สกุลเงิน
THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,089,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.08 / 465,000
ราคาเปิด
3.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.74 - 11.10