ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
3.86
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.10(2.66%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.84 / 30,800
วันก่อนหน้า
3.76
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.80 - 3.94
สกุลเงิน
THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,659,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.86 / 22,400
ราคาเปิด
3.82
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.74 - 10.40