ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
4.06
วันก่อนหน้า
4.10
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.04(-0.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,678,400
ราคาเปิด
3.90

จำนวนผู้โดยสาร
2562:

19,422

(พันคน)

ตัวเลขที่สำคัญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครงาน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  • - สายการเงินและบัญชี มีความประสงค์รับสมัครงานหลายอัตรา
  • - ฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชีและการควบคุม มีความประสงค์รับสมัครงาน

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร