ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
5.50
วันก่อนหน้า
5.45
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.05(0.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
880,300
ราคาเปิด
5.45

จำนวนผู้โดยสาร
2562:

19,422

(พันคน)

ตัวเลขที่สำคัญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

รัฐธรรม สมบูรณ์เจริญ

เกรียงศักดิ์ จารุโรจนพล

ที่อยู่ :
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :
(662) 545-4053, (662) 545-2424
อีเมล์ :

รับสมัครงาน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  • - สายการเงินและบัญชี มีความประสงค์รับสมัครงานหลายอัตรา
  • - ฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชีและการควบคุม มีความประสงค์รับสมัครงาน

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร