ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
THAI
ราคาล่าสุด
4.22
วันก่อนหน้า
3.68
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.54(14.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,738,000
ราคาเปิด
4.10

จำนวนผู้โดยสาร
2562:

19,422

(พันคน)

ตัวเลขที่สำคัญ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครงาน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  • - สายการเงินและบัญชี มีความประสงค์รับสมัครงานหลายอัตรา
  • - ฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชีและการควบคุม มีความประสงค์รับสมัครงาน

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร